Obserwuj

Podczas wyścigu zostałem zraniony, aby zgłosić zdarzenie emerytalne?

Podczas wyścigu zostałem zraniony, aby zgłosić zdarzenie emerytalne?

Všetci pretekári (okrem HH, WT a detských kategórií), ktorí sú zaregistrovaní na preteky organizované v Centrálnej Európe (CEU) automaticky poistení na deň pretekov v poisťovni MetLife. Poistka nezahrňuje poistné udalosti vzniknuté na ceste na preteky a na ceste z pretekov domov. Poistenie kryje iba poistné udalosti vzniknuté počas pretekov na trase pretekov. Viac informácii o poistnom krytí nájdete v dokumente "Rozsah poistného krytia" nižšie. Pretekár, ktorý sa zranil na pretekoch a chce nahlásiť poistnú udalosť može si stiahnúť formulár na Poistné Hlásenie.  Toto poistné hlásenie by malo byť adresované na kontaktnú osobu poisťovne MetLife: Ľudmila Křivanová ludmilakrivanova@gmail.com tel: + 421 905 254 285

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.