Obserwuj

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego

Jak złożyć wniosek o ubezpieczenie, jeśli doznałem kontuzji podczas zawodów?

Wszyscy biegacze (z wyjątkiem kategorii HH, WT i Kids) zarejestrowani na zawody organizowane w Europie Środkowej (CEU) są automatycznie ubezpieczeni na dzień zawodów w MetLife. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń ubezpieczeniowych mających miejsce w drodze na zawody i w drodze z zawodów. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia ubezpieczeniowe mające miejsce podczas wyścigów na torze wyścigowym. Więcej informacji na temat zakresu ubezpieczenia znajduje się w dokumencie "Zakres ubezpieczenia" poniżej. Zawodnik, który odniósł obrażenia w wyścigu i chce zgłosić roszczenie, może wypełnić formularz zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego. Zgłoszenie to powinno być skierowane do osoby kontaktowej MetLife: Ľudmila Křivanová ludmilakrivanova@gmail.com tel: + 421 905 254 285

Formularz raportu rozszczenia ubezpieczeniowego

Zakres ubezpieczenia


Należy pamiętać, że ubezpieczenie medyczne od następstw nieszczęśliwych wypadków NIE obejmuje ubezpieczenia od niepełnosprawności ani utraty dochodów. Ponadto wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia załączonego formularza roszczenia i dostarczenia kopii całej dokumentacji medycznej. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UCZESTNICTWO W WYŚCIGU SPARTAN ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UCZESTNIKA. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego zakresu ochrony zapewnianej w związku z urazem, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza roszczenia medycznego i wszelkich rachunków medycznych na adres ludmilakrivanova@gmail.com.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.